Privacyverklaring voor sollicitanten

De NOS hecht er grote waarde aan dat de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van je privacy. Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat de persoonsgegevens die in je sollicitatiebrief, CV en digitaal ingevulde sollicitatieformulier staan, worden verwerkt door de NOS. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij de NOS. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Wij bieden alle sollicitanten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die tijdens de sollicitatieprocedure aan ons is verstrekt. Wij zullen de informatie veranderen of verwijderen, tenzij de wet anders bepaalt.

De NOS bewaart jouw gegevens niet langer dan 4 weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij je op het sollicitatieformulier hebt aangegeven dat we je gegevens voor de periode van 12 maanden na afronding van de vacature mogen bewaren. Het doel van deze verlengde bewaartermijn is dat we je eventueel kunnen benaderen voor een andere passende vacature die bij de NOS kan ontstaan.

Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om. Binnen onze organisatie hebben alleen diegenen toegang tot je gegevens die gezien hun functie of de betrokkenheid bij de sollicitatieprocedure toegang moeten hebben tot je gegevens.